Održana skupštinva SSVB.

 

U utorak 31.01.2017. sa početkom u 12.15 održana je redovna skupština SSVB na kojoj je usvojen nov statut saveza usklađen sa novim Zakonom o sportu R.Srbije koji će omogućiti usklađivanje rada i akata saveza u narednom periodu.

 

Takođe je usvojen izveštaj saveza za 2016. godinu i plan rada saveza za 2017. godinu.

 

Kalendar SSVB za 2017. godinu mozete pogledati ovde >>>